حافظه رم (Random Access Memory) به معنای حافظه با دسترسی تصادفی برای ذخیره داده های کامپیوتر قبل از پردازش می باشد.سیستم یا همان کامپیوتر عملیات خواندن و نوشتن را روی رم با سرعتی بالا انجام می دهد.

 

رم یک حافظه موقت است و اطلاعات فقط تا زمان روشن بودن سیستم در آن باقی می ماند و در صورتی قطع برق یا خاموشی سیستم (کامپیوتر) تمامی اطلاعات درون آن پاک می شود.مقیاس اندازه گیری حجم حافظه رم ، گیگابایت است.

 

پس ما نتیجه میگیرم میزان استفاده رم در کامپیوتر متفاوت است.بدین صورت که در سیستم معمولی خانگی 4 گیگابایت کافی است.در حالی که اگر کاربر خانگی نیاز به بازی داشته باشد باید حافظه رم را تا 16 گیگابایت افزایش دهد.تا به امروز در حافظه های رم 4 نسل متفاوت از هم وارد بازار شده است.رم های DDR4 جدیدترین نسل این حافظه ها می باشند که سریع ترین حافظه در این میان می باشد.

 

 

حافظه رم کامپیوتر